BratislavaBratislavaPraha Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440 Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440
Email info@convexify.sk

Ochráňte svoj kapitál

Investovať na akciových trhoch môžete aj so zabezpečením

Ak investujete iba pasívne, je to ako neustále hrať hokej bez brankára. Aj keď hra prebieha na opačnej strane klziska, riziko je veľké. Každé vyhodenie puku môže znamenať gól vo vašej bránke. Je prirodzené sa zabezpečiť a hrať s brankárom. I tak síce môžete inkasovať, ale vaše riziko je oveľa nižšie.

Miloš LabajCEO

Často sa hovorí o výhodách pasívneho investovania. Veľmi populárne je investovanie do indexových ETF, ktoré kopírujú vývoj indexu (napríklad S&P500). Na Slovensku o to zvlášť, keďže takáto forma investovania obsahuje daňovú výhodu (po roku držania ETF je výnos oslobodený od dane z príjmov).

Menej sa však už hovorí o nevýhodách takejto formy investovania. Najmä o ochrane kapitálu pri veľkých prepadoch.

Veľa indexov, na ktoré sú ETF naviazané sú tzv. momentum indexy. Váhy jednotlivých titulov sa menia podľa trhovej kapitalizácie týchto firiem. Ak teda cena akcií danej spoločnosti rastie relatívne k ostatným titulom v indexe, jej váha v indexe sa zvyšuje. Expozícia indexu voči rastúcim titulom narastá a znižuje sa voči ostatným.

To môže viesť nakoniec do stavu, kedy tieto rastúce tituly s vysokými váhami v indexe môžu spôsobiť nezdravý rast indexu, ktorý môže byť odtrhnutý od ekonomickej reality – na trhu vzniká bublina. Rastúce ceny indexov samozrejme lákajú investorov na ďalšie nákupy v očakávaní, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. Neskoré nákupy v rastúcom trende však môžu mať negatívny vplyv na výkonnosť v čase, keď nastane na trhu náhla korekcia.

Investor v indexových ETF, ktorý nakupuje neskoro potom prichádza o hlavnú výhodu takéhoto investovania. Daňová výhoda v čase poklesu (a kumulujúcich sa strát) už nemá význam a investor je vystavený napospas padajúcim trhom bez akejkoľvek ochrany investovaného kapitálu.

Vízia nekonečného rastu spolu s vidinou nezdaneného výnosu nakoniec vedie k veľmi malej ochrane kapitálu samotného. Aká veľká môže byť korekcia  a ako dlho môže trvať je vždy ťažké odhadnúť. Môže to byť deň, týždeň ale i niekoľko dekád. Spoliehať sa automaticky na návrat na stratené pozície sa nedá.

Celkový výsledok investície bez zabezpečenia vyzerá ako na nasledujúcom obrázku.

Ak index vzrastie o 20%, tak rovnakým spôsobom sa to prejaví do výsledku investície. Rovnako je to i pri poklese. Zelená plocha predstavuje zisk, červená plocha je stratou. Obidve varianty sú rovnako veľké v závislosti od vývoja akciového indexu.

Všetky riziká z investície sa nedajú odstrániť. Má však zmysel sa brániť voči tým najväčším. Ak investovanie do akciového indexu spojíme s nákupom „poistky“ voči prudkým prepadom, vieme sa ochrániť proti rizikám, ktoré majú najväčší vplyv na celkový výsledok.

Na nasledujúcom obrázku vidíme čo sa stane, ak pomocou derivátov naviazaných na index pridáme k indexovej investícii aj zabezpečenie proti veľkým prepadom.

Modrá čiara predstavuje index, šedá čiara ukazuje hodnotu zabezpečenia. Pokiaľ trhy rastú (pravá časť grafu), tak poistka predstavuje pre nás malý náklad. Ak však trhy výrazne klesnú (ľavá časť grafu), šedá čiara sa začne dvíhať, čím kompenzuje straty z indexovej investície. Kombináciou výsledku indexu a poistky je oranžová čiara. Jej výnos je konvexný v porovnaní so zhodnotením indexu v ľavej časti grafu. Pohybuje sa teda výrazne nad indexom v tej časti, kde je to pre investora najcitlivejšie.

V dobrých časoch, keď sa index samotný drží v kladných hodnotách, je výkonnosť indexu so zabezpečením mierne nižšia ako hodnota indexu. Ak však index začne prudko padať, hodnota poistky rastie a celková výkonnosť indexu so zabezpečením sa dostane naspäť do zelených čísiel.

Najlepšie je celkový výsledok viditeľný na nasledujúcom obrázku.

Do určitého okamihu klesá takto skonštruovaný index so zabezpečením rovnakým tempom ako index samotný. V určitom momente sa však celkový výsledok preklopí do kladnej oblasti.

Veľkosť straty je do veľkej miery obmedzená. Červená plocha pri poklesoch nenarastá nekontrolovateľne. Naopak, pri výrazných prepadoch sa celkový výsledok zmení opäť na kladný. Investor dokáže získať nielen na rastúcich trhoch, ale paradoxne aj pri výrazných prepadoch.

Všetky riziká sa zabezpečením indexu nedajú odstrániť. Vieme sa však chrániť proti tým najväčším otrasom na trhoch a zabezpečiť tak kapitál voči fatálnym stratám.

Ako by takéto portfólia vyzerali v praxi na historických dátach?

Modrou farbou je zobrazená investícia do indexu S&P500 so zabezpečením. Oranžová farba predstavuje výkonnosť samotného indexu S&P500.

Ak nedochádza k výrazným výkyvom, tak index pomaly prekonáva zabezpečený index. Veľký rozdiel je však viditeľný od marca 2020, kedy počas nástupu pandémie indexy prudko poklesli. Zabezpečený index však napriek tomu rástol a dokonca prekonal výkonnosť indexu samotného. Ak by sa takáto situácia opakovala častejšie, rozdiely vo výkonnostiach by boli čím ďalej tým viac v prospech zabezpečeného indexu.

Pri miernych poklesoch efekt zabezpečenia nie je viditeľný. Ak však nastane výrazný pokles, jeho efekt je zreteľný.

Volatilita je potom oveľa nižšia, otrasy sú menej citeľné a nezriedka je i výkonnosť vyššia ako pri samotnom indexe.

Potrebujete viac informácií ?

Kontaktujte nás. V čo najkratšom čase sa Vám ozveme naspäť.

info@convexify.sk

GDPR