BratislavaBratislavaPraha Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440 Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440
Email info@convexify.sk

Ako je to skutočne s 10% výnosom na akciách?

Sprostredkovatelia investícií sa často snažia navodiť dojem, že čím dlhšie trvá investícia, tým viac investor zarobí. Je to však neukončená myšlienka, ktorá je pravdivá iba z časti. Miera neistoty, čo sa týka konečného výsledku totiž s časom narastá.

Dlhodobo investovať do pákových ETF? Zlý nápad!

V období, keď akciové indexy rastú nadpriemerným tempom a zároveň korekcie na trhoch bývajú iba plytké, vzrastá záujem on tzv. pákové ETF. Ich výkonnosť v takomto prostredí je častokrát násobne vyššia ako pri klasických indexových ETF a priam zvádza k dlhodobej investícií. Veď kto by odolal pri pohľade na takýto graf výkonnosti v porovnaní s indexom S&P 500?

Štátne dlhopisy: Nebudú akcelerovať ale stále tlmia nárazy

Investovanie do štátnych dlhopisov má za sebou pozoruhodných 40 rokov. Výnosy do splatnosti klesali prakticky na všetkých trhoch, čo malo veľmi priaznivý dopad na celkové zhodnotenie investície. Aké sú vyhliadky tohto segmentu smerom do budúcna? Bude ich výkonnosť aj v nasledujúcich dekádach porovnateľná?

Hedžované ETF: Áno či Nie?

Jedným zo základných rozhodnutí pri investovaní do ETF je, či a ako bude táto investícia zabezpečená z hľadiska menového rizika. V niektorých prípadoch takýto hedžing má väčší, inokedy menší zmysel. V tomto blogu sa pozrieme na dôvody, ktoré vplývajú na hedžing menového rizika a kedy je lepšie nad hedžingom uvažovať a kedy od neho upustiť.

Ako pomocou pravdepodobnosti robiť dobré rozhodnutia

Ak ste niekedy hádzali mincou, tak viete, že máte rovnakú šancu, či vám padne jedna alebo druhá strana. Častokrát sa však stane, že vám padne aj tri-štyrikrát za sebou jedna a tá istá strana mince. Znamená to, že šance neboli predsa len rovnaké? Prečo je to tak a ako chápať tú 50-percentnú pravdepodobnosť, či padne jedna alebo druhá strana?
1 2

GDPR