BratislavaBratislavaPraha Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440 Pon - Pia 9:00-17:00 +421 949 450 440
Email info@convexify.sk

Inflácia mení pohľad na pasívne investovanie

V posledných 40 rokoch sme boli svedkami relatívne nízkej úrovne inflácie. Jej zásluhou a s ňou súvisiacou nízkou úrovňou úrokových sadzieb boli vytvorené priaznivé podmienky pre pasívne investovanie na finančných trhoch do akcií i dlhopisov. Akým spôsobom sa mení pohľad na pasívne investovanie v prostredí vysokej inflácie?

Historické reálne výnosy aktív

Nie je žiadnym tajomtsvom, že pasívne investovanie do akciových indexov patrí v dlhom časovom horizonte medzi najúčinnejšie zbrane proti inflácii.

Investovanie do podnikania tých najlepších firiem na svete v kombinácii s reinvestíciou dividend dokáže nielenže ochrániť úspory, ale i účinne budovať majetok.

Pozrime sa, aké výnosy dosahovali jednotlivé triedy aktív po očistení o infláciu (reálne výnosy) v histórii.

Historické výnosy pasívnych stratégií

Akciové investície (zastúpené indexom S&P 500) dokázali v priemere poraziť infláciu o 7% p.a. V menšej miere sa to darilo aj štátnym dlhopisom (+2% p.a.), korporátnym dlhopisom s vyšším výnosom (High Yield +4% p.a.) a kombinovanej stratégii medzi akciami a dlhopismi 60/40 (+6% p.a.).

Ak však oddelíme obdobia s nízkou infláciou od období vysokej inflácie dostaneme dva úplne odlišné výsledky.

Pasívne investovanie v nízkej inflácii

Pasívnemu investovanie do akciových indexov sa najviac darí v prostredí nízkej inflácie. Podnikateľské prostredie je vtedy najpredvídateľnejšie. V časoch nízkej inflácie sú zároveň úrokové sadzby na nižších úrovniach v porovaní s obdobiami s vysokou infláciou.

Akciové investície (zastúpené indexom S&P 500) dosahujú v takomto prostredí historicky najlepšie reálne zhodnotenie zo sledovanej skupiny aktív +10% p.a. Za akciami nasleduje kombinovaná stratégia 60/40 (+8% p.a.) a korporátne dlhopisy s vyšším výnosom (HY +6% p.a.).

Pasívne investovanie mimo inflácie

Pasívne investovanie vo vysokej inflácii

V obdobiach s vysokou infláciou sa však rebríček aktív s historicky najlepším reálnym zhodnotením zásadne mení. Do popredia sa dostávajú najmä energie, komodity a vzácne kovy. Finančné aktíva (akcie, dlhopisy a kombinované portfólia) sú na chvoste rebríčka.

V prostredí vysokej inflácie sa najviac darí energiám (ropa, plyn, elektrická energia) s historickým reálnym zhodnotením na úrovni +41% p.a. Nasledujú industriálne komodity (meď) +19% p.a. a vzácne kovy v podobe zlata +13% p.a.

Pasaívne investovanie v inflácii

Naopak na úplnom chvoste rebríčka sa ocitlo pasívne investovanie do akcií s priemerným ročným zhodnotením -7% p.a. Podobne sú na tom aj  korporátne dlhopisy s vyšším výnosom (-7% p.a.), kombinovaná stratégia 60/40 (-6% p.a.) a štátne dlhopisy (-5% p.a.).

Ak má byť história nejakým vodítkom pre budúcnosť, tak v obdobiach zvýšenej inflácie bude pasívne investovanie do akcií pravdepodobne pod tlakom klesajúcich výnosov. Aká bude inflácia v budúcnosti však nevieme.

Pri pohľade na historické výnosy však môžeme konštatovať, že akcie výrazne porážajú infláciu, keď je nízka, ale výrazne za ňou zaostávajú v časoch keď je vysoká.

Či budú akcie najlepším aktívom pre dlhodobé reálne zhodnocovanie majetku, tak závisí najmä od cenovej úrovne v budúcnosti.

GDPR